Kenneln

Policyn i kenneln är att föda upp hundar av så god kvalitet som möjligt utifrån det syfte de skall ha och att hundarna skall ha ett så gott hundliv som vi kan erbjuda. Ett hundliv som innebär att leva i flock med andra hundar och människor, att få kärlek och omtanke samt sist men kanske viktigast - få det ledarskap och den aktivitet som de kräver och är i behov av. Uppfödningen är förhållandevis liten (en kull var eller vartannat år) men ambitionen är att ha hög kvalitet på det som har kennelprefixet. Läs mer om valparnas uppväxt på valpsidan.  Ibland har intresse visats från andra länder (se nedan om reportaget från Japan) men främst är det i Sverige som valparna säljs.

Några hundar  på besök i kenneln.

 I kenneln finns 6 st boxar som är stora (4-10 m2) för att ett flertal hundar skall kunna vara i dem (flock-tanken). Golven är belagda med klinker och boxarna har golvvärme. Väggarna är målade med ordentligt tvätt-tålig färg. Varje box har liggbänkar som hundarna kan hoppa upp på. Varje box har en separat grusad rastgård som hundarna kan gå ut och in genom luckor.

 

 

Utöver det motionerar hundarna sig själva i stora motionsrastgårdar eller på vår tomt som är helt inhägnad. Gamla hundar bor oftast i bostadshuset och skäms bort efter konstens alla regler. Alla hundar finns omväxlande i bostadshuset i perioder. Jakthundarna bor självklart inne i huset dagarna efter jakten. 

Det är väldigt roligt att se att de hundar vi har här på besök trivs så fort i kenneln och med de rutiner som vi har kring hundhållandet. Det kan vara vänners och/eller valpköpares  hundar som är hos oss för inackordering och/eller träning. 


De tikar som får valpar föder dem i bostadshuset (i vårt gästrum) där de får vara ostörda den första tiden (c:a 4 veckor). Allteftersom valparna växer och har behov av att få nya intryck flyttas de ned till köket (1-2 veckor) för att så småningom komma ut i kenneln  där de får bekanta sig med den övriga hundflocken och livet med den. Det finns inget som är bättre valpfostrare än en trygg hundflock som på ett milt men ändå bestämt sätt talar om för valparna att det faktiskt finns gränser även för de små liven. Valparna har en särskild valpbox med tillgång till stor rastgård (se foto nedan). 


Fotot visar den valprastgård som finns i direkt anslutning till den box som valparna växer upp i, de sista veckorna innan leverans. De kan gå ut och in som de själva vill (man kan se en liten ramp till luckan). Alla valpar vill ha rent omkring sig och därför går de gärna ut när behoven trycker på. Det underlättar onekligen rengöringen och hygienen kring dem samtidigt som de snabbt vänjer sig vid att gå ut och göra ifrån sig. Trä-staketet möjliggör kontakt med det som sker utanför på tomten. I rastgården finns en del med grus (väldränerat) men också en del med gräsyta att tumla runt på. 

På rastgårdens nät växer på sommaren humle som ger en härlig skugga de varma sommardagar vi ändå har ibland. Det händer inte alltför sällan att humlen blir föremål för valparnas leklust - så roligt att dra växtdelarna i bitar eller att gömma sig bakom. Kanske inte lika roligt för en luttrad "trädgårdsmästare" - men vad gör man inte för att valparna skall få ha så roligt som möjligt.

 

 

 

Japanskt reportage om Kennel Meryl jaktcocker

I början av året 2001 fick jag en förfrågan från den japanska journalisten/fotografen Rikako Fujita om hon fick göra ett reportage om kennel Meryl. Hon var främst intresserad av cockern som jakthund men eftersom det är ett tämligen okänt fenomen för den vanlige hundägaren i Japan. Roligt tyckte jag och Rikako  kom för att se hundarna på kenneln. Naturen i bästa vinterskrud och vi hade en trevlig dag tillsammans med prat om cockern som jakthund. Lite tid ägnades ändå till utställningshundarna också.  Bilder skulle arrangeras och rutinerade Ellen tyckte nog att det var i fånigaste laget (att behöva apportera upptinade fasaner - det stadiet tycker hon allt är förbi för hennes del). Tidskriften (287 sidor!) kom på posten och 3 sidor ägnades åt cocker spaniel på Kennel Meryl (tror jag!) med Nancarrow Cinamon, Vagnmakarens Ellen och Travis Heavy Demand som illustrationer. Vacker text på japanska blev för den oinvigde en skön omramning till en del mycket fina bilder.