Avel och hälsa hos jaktcocker

På den här sidan kommer information som jag samlat på mig under åren avseende avel och hälsa hos jaktcocker att presenteras. Jag tycker det är angeläget att samla sådan information om jaktcocker eftersom det inte finns samlat och publicerat någonstans. Det kan vara svårt att hitta information om avel och hälsa för jaktcocker, då man generellt inte skiljer på utställnings- och jaktcockrar i sammanställningar. Ju mer information man har om något desto lättare är det att hantera problem om de skulle uppstå.

Många känner till min kritik avseende HD-diagnostik, som dock inte ska blandas ihop med att jag inte tycker att man ska använda friska djur i aveln. Det är två helt skilda saker. Data kommer att presenteras som kan vara av intresse för den avelsintresserade. Jag är naturligtvis tacksam om läsaren vill komplettera med ytterligare information eller påpeka eventuella felaktigheter. Den information som jag presenterar är i huvudsak hämtad från litteratur, olika databaser och hemsidor men även sådant som jag själv sammanställt under åren.

 

Historiska tillbakablickar - utvecklingen av jaktcocker

 

Betydelsefulla jaktcockrar i aveln

 

Ögon och ögondiagnoser